اخبار و رویدادها
لیست اخبار
ليست دروس حذف شده
ليست دروس حذف شده
1396/11/18 : قابل توجه دانشجویان عزیزپیرو اطلاعیه قبلی مندرج در سایت دانشگاه، دروس زیر بدلیل به حدنصاب نرسیدن حذف می گردند. لطفا در موقع حذف و اضافه درس جایگزین خود را انتخاب نمایید. آزمایشاه کنترل ، دکتر محمد باقر حسینیآزمایشگاه فیزیک 2 ، بدون استاد بررسی طرح های اقتصادی، اجتماعی، دکتر عادل کولک برنامه نویسی کامپیوتر ، دکتر محمد نعیمیترمودینامیک مهندسی 2،دکتر صالح حسینیریاضی مهندسی ، دکتر یعقوب نعیمی زبان تخصصی ، مهدس کوه شکن زبان و ادبیات فارسی ، دکتر علی نوذری سینیتیک و طراحی راکتور ، دکتر رسول زاده عملیا ......
اطلاعيه آموزشي در مورد انتخاب دروس عمومي
اطلاعيه آموزشي در مورد انتخاب دروس عمومي
1396/11/15 : اطلاعیه مهم آموزشی در رابطه با دروس عمومی قابل توجه دانشجویان محترم هر دانشجو بایستی در طول دوران تحصیل خود فقط 20 واحد از دروس مجموعه معارف(دروس عمومی) را با موفقیت بگذراند. دروس انتخابی دانشجو بایستی بر اساس لیست زیر باشد. در صورت اخذ دو درس مشترک بایستی یکی از دورس را حذف نماید. 1.از مجموعه دروس اندیشه اسلامی باید هر دو درس اندیشه اسلامی 1 و اندیشه اسلامی 2 را بگذراند.2.از مجموعه اخلاق اسلامی ، فقط یکی از دروس اخلاق اسلامی ، آئین و اخلاق کاربردی را بگذراند و اخذ دو درس از یک مجموعه قابل قبول ......
اطلاعيه اموزشي
اطلاعيه اموزشي
1396/11/12 : انتخاب واحد:قابل توجه دانشجویانی که متقاضی درس تاریخ اسلام هستند: زمان ساعت کلاسی درس تاریخ اسلام پیروز هاشم پور به روز چهارشنبه ساعت 18-16 منتقل گردید.دانشجویان عزیز در نظر داشته باشید :اگر دروس انتخابی در ترم جاری 2-96 دروس اختصاصی حداقل 10 نفر و دروس عمومی حداقل 15 نفر نرسد ، آن درس دارای حد نصاب نبوده و بعد از زمان حذف و اضافه ، حذف خواهند شد .قابل توجه دانشجویان عزیززمان انتخاب واحد تا پایان ساعت اداری روز 15 بهمن ماه تمدید شد ....
پستنقشه جامع علمي کشورکتابخانههمايش